TSFS 2018:13
Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid ömsesidigt erkännande, godkännande och utbyte av certifikat och behörigheter som är utfärdade i överensstämmelse med bilaga (Annex) 1 till Chicagokonventionen i stater som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EU) eller som genom avtal omfattas av de regler för certifikat och behörigheter som gäller inom EU.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2018:13

I kraft 2018-04-08. PDF 245 kB

Ändringar

TSFS 2020:76

I kraft 2020-12-08. PDF 140 kB.

Upph. 22 §; utgår rubr. närmast före 22 §; ändr, 2, 3 och 12 §.

TSFS 2022:49

I kraft 2022-06-21. PDF 108 kB.

Upph. 9–11, 15 och 23 §§; utgår rubr. närmast före 9, 15 och 23 §§; ändr. 3 §.