JvSFS 2008:8
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbeten på spår

Författningen upphävd 2019-07-15 genom TSFS 2019:51

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om järnvägsföretags och infrastrukturförvaltares säkerhetsbestämmelser om bedrivande av trafik och arbeten på spåret (trafiksäkerhetsinstruktion).

Grundform

JvSFS 2008:8

I kraft 2009-05-31. PDF 242 kB

Ändringar

JvSFS 2008:22

I kraft 2009-01-01. PDF 177 kB.

Utbyte Järnvägsstyrelsen mot Transportstyrelsen.

TSFS 2018:12

I kraft 2018-04-01. PDF 187 kB.

Upph. 3 §; ändr. 4 §.