TSFS 2012:138
Transportstyrelsens föreskrifter om flygvädertjänst (MET)

Författningen upphävd 2018-01-01 genom TSFS 2017:86

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka krav som ställs på den som tillhandahåller flygvädertjänster och kraven på de olika tjänsterna.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:138

I kraft 2013-02-12. PDF 903 kB

Ändringar

TSFS 2016:79

I kraft 2016-08-01. PDF 147 kB.

Ny 2 kap. 2 a §.