TSFS 2012:46
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet C1 och C.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:46

I kraft 2013-01-19. PDF 108 kB

Ändringar

TSFS 2013:59

I kraft 2013-12-31. PDF 41 kB.

Ändr. 9 och 20 §§.

TSFS 2013:109

I kraft 2013-12-31. PDF 19 kB.

Ändr. 13 §.

TSFS 2016:38

I kraft 2017-07-01. PDF 151 kB.

Ändr. 9 §.

TSFS 2020:32

I kraft 2020-07-01. PDF 221 kB.

Ändr. 9 och 24 §§.