LFS 2007:70
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik

Författningen upphävd 2023-02-01 genom TSFS 2022:106

Dessa föreskrifter skall tillämpas när innehavare av trafikflygplats med kommersiell trafik ska lämna uppgifter om trafiken vid flygplatsen.

Grundform

LFS 2007:70

I kraft 2007-07-01. PDF 240 kB

Ändringar

LFS 2008:50

I kraft 2008-10-31. PDF 20 kB.

Ändr. bilaga 2.