LFS 2007:60
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid flygning med hängglidare, med eller utan motor, med en grundtommassa som underskrider 80 kg för ensitsiga hängglidare eller 100 kg för tvåsitsiga hängglidare inom Sverige. Dessa föreskrifter ska även tillämpas vid utbildning, examination och när kompetensbevis utfärdas för sådan verksamhet i Sverige.

Grundform

LFS 2007:60

I kraft 2007-09-01. PDF 81 kB