JvSFS 2007:6
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för tunnelbana och spårväg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökningar om tillstånd enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Grundform

JvSFS 2007:6

I kraft 2007-09-05. PDF 24 kB

Ändringar

JvSFS 2008:26

I kraft 2009-01-01. PDF 176 kB.

Utbyte Järnvägsstyrelsen mot Transportstyrelsen.