LFS 2007:49
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommersiellt bruksflyg med helikopter

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:87

Dessa föreskrifter ska tillämpas när drifttillstånd skall utfärdas för en svensk operatör som avser att bedriva bruksflygverksamhet med helikopter. Föreskrifterna ska även tillämpas när operatören utövar verksamhet i Sverige i enlighet med drifttillståndet. Utomlands skall föreskrifterna tillämpas, såvida detta inte strider mot tillämpliga föreskrifter i denna stat.

Grundform

LFS 2007:49

I kraft 2007-09-01. PDF 292 kB

Ändringar

TSFS 2010:149

I kraft 2010-11-01. PDF 33 kB.

Ändr. 2 kap. 51 §.

TSFS 2019:87

I kraft 2019-10-01. PDF 98 kB.

Upph. LFS 2007:49.