LFS 2007:48
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kommersiell flygning med bemannad varmluftsballong

Dessa föreskrifter ska tillämpas när drifttillstånd utfärdas för luftfart i förvärvssyfte med varmluftsballong, samt då verksamhet utövas enligt drifttillståndet. Dessa föreskrifter gäller i tillämpliga delar även då ballongen används som förankrad ballong.

Grundform

LFS 2007:48

I kraft 2007-09-01. PDF 317 kB

Ändringar

LFS 2008:17

I kraft 2008-03-01. PDF 142 kB.

Upph. 2 kap. 64 och 68 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 68 §; ändr. 2 kap. 58 §.