LFS 2007:46
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om fallskärmshoppning

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid all fallskärmshoppning i Sverige, med undantag för fallskärmshopp som företas inom Försvarsmakten eller vid nödläge. Dessa föreskrifter ska även tillämpas vid utbildning och när kompetensbevis utfärdas för sådan verksamhet i Sverige.

Grundform

LFS 2007:46

I kraft 2007-09-01. PDF 80 kB

Ändringar

LFS 2008:22

I kraft 2008-04-01. PDF 40 kB.

Ändr. 9 §.