LFS 2007:4
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Dessa föreskrifter gäller vid prövning av frågor om driftbidrag till icke statliga flygplatser.

Grundform

LFS 2007:4

I kraft 2007-04-01. PDF 89 kB

Ändringar

TSFS 2010:30

I kraft 2010-04-01. PDF 69 kB.

Ändr. 7, 9, 18, 20 och 22–25 §§ samt bilaga 2.