LFS 2007:32
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med segelflygplan och motorsegelflygplan

Författningen upphävd 2021-03-01 genom TSFS 2021:6

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid segelflygverksamhet inom Sverige. Vid flygning utomlands ska bestämmelserna iakttas om inte annat gäller enligt denna stats bestämmelser. I segelflygverksamhet innefattas flygning med såväl segelflygplan som motorsegelflygplan.

Grundform

LFS 2007:32

I kraft 2007-09-01. PDF 60 kB

Ändringar

TSFS 2010:146

I kraft 2010-11-01. PDF 30 kB.

Ändr. 17 §.