JvSFS 2007:3
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet

Författningen upphävd 2015-07-01 genom TSFS 2015:35

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökningar om tillstånd enligt 3 kap. 1, 5 och 7 §§ järnvägslagen (2004:519).

Grundform

JvSFS 2007:3

I kraft 2007-09-05. PDF 31 kB

Ändringar

JvSFS 2008:31

I kraft 2009-01-01. PDF 174 kB.

Utbyte Järnvägsstyrelsen mot Transportstyrelsen.