LFS 2007:19
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetsstyrning av flygsäkerhetsarbete i bruksflygverksamhet

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:82

Dessa föreskrifter gäller för de luftfartsverksamheter som kräver Luftfartsstyrelsens tillstånd eller godkännande enligt Luftfartsstyrelsen föreskrifter om bruksflyg med flygplan och Luftfartsstyrelsens föreskrifter om bruksflyg med helikopter.

Grundform

LFS 2007:19

I kraft 2007-09-01. PDF 38 kB

Ändringar

TSFS 2019:82

I kraft 2019-10-01. PDF 97 kB.

Upph. LFS 2007:19.