LFS 2007:18
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg

Författningen upphävd 2020-01-01 genom TSFS 2019:115

Statistiska uppgifter ska lämnas för 1. kommersiella flygtransporter som bedrivs med stöd av svenskt drifttillstånd, 2. bruksflyg som bedrivs med stöd av svenskt drifttillstånd, 3. kommersiella flygtransporter, bruksflyg eller allmänflyg som bedrivs med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg, samt för 4. verksamhet som bedrivs med svenskregistrerade segelflygplan.

Grundform

LFS 2007:18

I kraft 2007-09-01. PDF 38 kB