LFS 2007:11
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om teknisk personal som utför drift och underhåll av utrustning för flygtrafikledningstjänst (ATS), flödesplanering (ATFM) samt kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS)

Dessa föreskrifter ska tillämpas av teknisk personal som utför drift och underhåll av utrustning för utövande av flygtrafikledningstjänst (ATS), flödesplanering (ATFM) samt kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS).

Grundform

LFS 2007:11

I kraft 2007-06-22. PDF 39 kB