JvSFS 2007:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag

Författningen upphävd 2015-07-01 genom TSFS 2015:34

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrnings-system och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag enligt 2 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519).

Grundform

JvSFS 2007:1

I kraft 2007-09-05. PDF 35 kB

Ändringar

JvSFS 2008:19

I kraft 2009-01-01. PDF 175 kB.

Utbyte Järnvägsstyrelsen mot Transportstyrelsen.