TSFS 2019:100
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om positioneringsflygning och vissa flygningar av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid flygning med flygplan och helikoptrar som, enligt artikel 6.3 i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, är undantagen från tillämpningsområdet för den förordningen.

Grundform

TSFS 2019:100

I kraft 2019-10-01. PDF 154 kB