LFS 1998:84
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Materielbestämmelser (BCL-M) 5.2

Dessa föreskrifter gäller amatörbyggda luftfartyg som utan förvärvssyfte utförs av en enskild person eller grupp av personer.

Grundform

LFS 1998:84

I kraft 1999-01-01. PDF 53 kB