TSFS 2017:88
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lots och lotsning och gäller alla fartyg på Sveriges sjöterritorium, med undantag för svenska statsfartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:88

I kraft 2017-11-01. PDF 4258 kB

Ändringar

TSFS 2021:93

I kraft 2022-01-01. PDF 141 kB.

Ändr. 2 kap. 2 §.