Lastsäkring

2023-05-04

En revidering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:25) om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon pågår. 

Vi utreder bland annat hänvisning till standarder, nivå på krav och omfattning för olika typer av fordon samt intyg om hållfasthet. 

Externremiss planeras hösten 2023.