Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Nedan kan du läsa mer detaljerad information om vad regelarbetena handlar om och vem du kan kontakta om du vill veta mer eller på annat sätt bidra i arbetet.

Regelarbete om A-traktor

Vi inleder nu en utredning av ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II. 

Publicerades 2023-03-10

Föreskriftsarbete om körkortskrav vid bruk av alkohol, narkotika och läkemedel

Transportstyrelsen ser över de föreskrifter som reglerar de medicinska kraven vid bruk av substanser som påverkar körförmågan. Det omfattar även bestämmelserna som riktar sig till personer som blivit dömda för rattfylleri och alkolåsföreskrifterna. Vi räknar med att nya föreskrifter kan vara på plats 2025.

Publicerades 2023-01-13

Föreskriftsarbete om vägmärken och lokala trafikföreskrifter

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m. och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar

Publicerades 2022-10-17

Konvertering av fordon till alternativa drivmedel

Ändring av föreskrifter med anledning av konvertering till alternativa drivmedel.

Publicerades 2022-04-29