Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Nedan kan du läsa mer detaljerad information om vad regelarbetena handlar om och vem du kan kontakta om du vill veta mer eller på annat sätt bidra i arbetet.

Rallybilar

Kraven för rallybilar som används i tävling ses över i syfte att utreda nödvändiga ändringar i regelverket så att det blir konkurrensneutralt samt föreslå ändringar i regelverket för att ta bort behovet att söka dispens för registreringsbesiktning av homologerade rallybilar. 

Publicerades 2021-11-10

Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort

Transportstyrelsen ser över de föreskrifter som reglerar synkrav för den som vill ha körkort. Arbetet har försenats och vi räknar med att nya föreskrifter kan vara på plats 2024.

Publicerades 2020-10-09