Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Nedan kan du läsa mer detaljerad information om vad regelarbetena handlar om och vem du kan kontakta om du vill veta mer eller på annat sätt bidra i arbetet.

Föreskriftsarbete om krav på vinterdäck för A-traktorer

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II.

Publicerades 2023-06-13

Föreskrifter om behörighet AM

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete av ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:12) om utbildning av förare för behörighet AM. 

Publicerades 2023-05-12

Föreskriftsarbete om lokala trafikföreskrifter och om vägmärken och andra anordningar

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m. och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar.

Publicerades 2023-05-09

Besiktning

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete om ändring av TSFS 2017:54 och TSFS 2017:55 med anledning av revidering av besiktningspaketet. Även ytterligare föreskrifter kan påverkas av dessa ändringar (exempelvis TSFS 2016:22 och TSFS 2010:78).

Publicerades 2023-05-04

Lastsäkring

En revidering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:25) om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon pågår. 

Publicerades 2023-05-04