Nya föreskrifter om överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon

2023-04-18

Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter om överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon.

Föreskrifterna anger närmare bestämmelser om besiktningsorganens
överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta
nyttofordon enligt artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU)
2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter
om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153.

Ikraftträdande

Föreskrifterna träder i kraft den 20 maj 2023.

Ta del av den nya författningen

  • TSFS 2023:10
    Transportstyrelsens föreskrifter om överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon.

Kontaktperson

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Per Öhlund, utredare
E-post: per.ohlund@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 56 69