Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

2023-04-28

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 1 maj 2023.

Ta del av ändringsförfattningen

  • TSFS 2023:19
    Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Kontaktpersoner

Om du vill veta mer om författningen är du välkommen att kontakta:

Monika Morén, utredare
e-post: monika.moren@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 50 08