Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

2023-02-28

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2023 och är beslutade i TSFS 2023:7.

Kontaktperson

Om du har frågor med anledning av föreskrifterna är du välkommen att kontakta:

Patrik Grundtman, utredare
patrik.grundtman@transportstyrelsen.se
010-495 33 21