Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens

2023-04-18

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 2 kap. 18 a § och i övrigt den 1 juni 2023.

Ta del av ändringsförfattningen

  • TSFS 2023:11
    Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens. 

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Mats Hjälm, utredare
E-post: mats.hjalm@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 51 23

Sara Lamminen-Hedda, utredare
E-post: sara.lamminenhedda@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 52 61

Caroline Goldie, jurist
E-post: caroline.goldie@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 58 01

Malin Wedin, jurist
E-post: malin.wedin@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 45 39