Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

2023-04-28

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 20 maj 2023.

Ta del av ändringsförfattningen

  • TSFS 2023:18
    Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.

Kontaktpersoner

Louise Hagström, utredare
E-post: louise.hagstrom@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 60 19