Information om nya eller ändrade regler

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-06-30

Nya bestämmelser om färd med bred odelbar last och om färd med lång odelbar last

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om färd med bred odelbar last och om färd med lång odelbar last.

Publicerades 2023-06-21

Föreskrifter om ändringar i föreskrifter som reglerar godtagbara identitetshandlingar i samband med prov samt rapportering till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter som reglerar godtagbara identitetshandlingar i samband med prov samt rapportering till Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-06-21

Föreskrifter om upphävande av Vägverkets föreskrift (VVFS 1997:169)

Transportstyrelsen har beslutat om att upphäva Vägverkets föreskrifter (VVFS 1997:169) om undantag för militära bilar från lokala trafikföreskrifter om miljözon.

Publicerades 2023-06-21

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik och om redovisningscentraler för taxitrafik

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter om taxitrafik och redovisningscentraler.

Publicerades 2023-06-21