Information om nya eller ändrade regler

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2022-11-29

Nya föreskrifter om undantag från bestämmelser om passagerare i fordon, släpvagn och efterfordon

Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om undantag från bestämmelser om passagerare i bil, släpvagn och efterfordon, TSFS 2022:99.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-11-29

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:101, som träder i kraft den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-11-29

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering

Transportstyrelsen beslutade den 10 november 2022 om ändring i styrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt.

Publicerades 2022-11-21

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning.

Publicerades 2022-10-31