Information om nya eller ändrade regler

Nya föreskrifter om överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon

Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter om överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon.

Publicerades 2023-04-18

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-02-28

Nya föreskrifter om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-01-30

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Publicerades 2023-01-25

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2022-12-29