Information om nya eller ändrade regler

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-05-31

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:19) om betalning av sanktions- och överlastavgift

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2021:19) om betalning av sanktions- och överlastavgift.

Publicerades 2023-05-31

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-04-28

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.

Publicerades 2023-04-28

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

Publicerades 2023-04-18