Information om nya eller ändrade regler

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om fast, svagt, blått ljus som visas från utryckningsfordon tillhörande Polismyndigheten

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter om fast, svagt, blått ljus som visas från utryckningsfordon tillhörande Polismyndigheten.

Publicerades 2023-09-11

Nya bestämmelser om konstruktion och utrustning för fordonståg över 25,25 meter

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter och föreskrifter om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden.

Publicerades 2023-09-01

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:78) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:78) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Publicerades 2023-08-31

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-08-31

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-07-31