Information om nya eller ändrade regler

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-04-28

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.

Publicerades 2023-04-28

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

Publicerades 2023-04-18

Nya föreskrifter om överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon

Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter om överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon.

Publicerades 2023-04-18

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-02-28