Regler för vägtrafik

Här hittar du samlad information om regler som rör vägtrafik.

Alla föreskrifter som  Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats.

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

Äldre författningar finns fortfarande i Vägverkets författningssamling som du hittar på Trafikverkets webbplats.

Du kan även ta del av Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). Du hittar dessutom trafikregler, vägmärken och fordonsregler.

Läs mer om hur du startar en prenumeration.