Pågående regelarbete

Ändring av TSFS 2016:81 om marin utrustning

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:81) om marin utrustning.

Publicerades 2023-09-15

Ändring av TSFS 2009:56 om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS)

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS).

Publicerades 2023-08-21

Ändringar i TSFS 2022:52 om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).

Publicerades 2023-04-21

Ändringar i IBC-koden, TSFS 2014:136

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:136) om skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden).

Publicerades 2023-03-31

Ändring av TSFS 2016:102 om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg.

Publicerades 2023-02-20