Fem personer omkom inom allmänflyget 2020

2021-01-12

Antalet omkomna i allmänflyget 2020, grafik

Under 2020 omkom fem personer i olyckor med svenska privatflygplan inom allmänflyget. Ingen person har omkommit inom den kommersiella luftfarten. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik för 2020.

Inom det kommersiella passagerarflyget omkom ingen person under 2020, men inom allmänflyget omkom fem personer. En flygolycka där två personer omkom skedde med ett ultralätt flygplan utanför Borås. Två personer omkom vid flygning med ett ultralätt flygplan utanför Arvika. En person omkom i en olycka med ett mindre flygplan som kraschlandade i en sjö utanför Sundsvall.

Fyra personer skadades allvarligt under 2020, alla i olyckor med skärmflyg.

– Flygsäkerheten i Sverige är generellt hög, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen. Utmaningen vi ser är att lyfta säkerheten inom allmänflyget till en ännu högre nivå.

Transportstyrelsen arbetar med proaktiva åtgärder för att stärka flyginstruktörernas roll inom verksamheten med ultralätta luftfartyg. Vi deltar även på klubb- och regionmöten för att påverka utövarnas attityder både till risker och flygsäkerhetsbestämmelser.

Transportstyrelsen är angelägna om att upprätthålla den goda dialog som myndigheten har med flygbranschens aktörer såsom flygbolag, infrastrukturhållare, tillverkningsorganisationer, utbildningsorganisationer och intresseorganisationer inom sportflyget.

Kontakt för media

Mikaela Damsten, statistiker luftfart
010-495 46 36

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00
press@transportstyrelsen.se