81 personer omkom i spårtrafiken 2020

2021-01-12

Antal omkomna i spårtrafik 2010-2020, grafik

2020 omkom 81 personer i svensk spårtrafik. Detta är en minskning med 31 omkomna jämfört med 2019. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Under 2020 omkom 71 personer på järnväg och 10 personer i tunnelbana. Ingen person har omkommit i spårvagnsolyckor under året.

I de preliminära siffrorna ingår självmord, vilket innebär att ovanstående uppgifter kan komma att ändras i den fastställda statistiken. Historiskt utgörs majoriteten av dödsfallen inom spårtrafik av självmord, vilket troligen också är fallet för 2020.

Anställda i järnvägssystemet riskerar att råka ut för allvarliga olyckor. För tredje året i rad har anställda omkommit i spårtrafikolyckor.

– Det är en mycket olycklig utveckling, ingen ska behöva dö i sitt arbete. Vi har därför inlett ett tillsynsarbete för att kontrollera hur järnvägsföretag hanterar riskerna för sin personal vid växling, säger Jonas Bjelfvenstam.

Det är säkert att åka tåg i Sverige. Ingen passagerare har omkommit sedan 2010.

Kontakt för media

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00