Utbildning

För handläggning av ansökan om och ändring av tillstånd för auktoriserad drönarskola (ADS) ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap 7 §.

För handläggning av ansökan om tillstånd för utbildningskurser för fjärrpiloter, innefattande grundutbildning, standardscenario och operationella godkännanden, ska en löp

 

Auktoriserad drönarskola (ADS) Årsavgift
Grundläggande tillstånd 7 500
Grundavgift för inledande tillsyn 10 000
Grundutbildning 1 600
Tillkommande utbildningskurs för standardscenario och operationell auktorisation, per utbildningskurs 1 600
Erkänd drönarskola (EDS) Årsavgift
Grundläggande deklaration, inklusive en utbildningskurs för standardscenario 5 000
Tillkommande utbildningskurs för standardscenario, per utbildningskurs 1 600

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!