Tillfälligt flygtillstånd

För tillfälliga flygtillstånd för luftfartyg tas en avgift ut enligt tabellen nedan.

Tillfälliga flygtillstånd Avgift i kr
Tillfälligt flygtillstånd (EASA -luftfartyg, luftfartyg undantagna från förordning (EU) 2018/1139 enligt dess bilaga I och nationella lätta luftfartyg undantagna enligt artikel 2 som inte ingår i delegerad tillsyn) 7 100
TTU - Tillfälligt tillstånd för utlandsregistrerat luftfartyg* 2 900

 *För utfärdande av TTU för utlandsregistrerade ultralätta luftfartyg tas dock ingen avgift ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!