Registerhållning och registrering

Fordonsregister

För varje järnvägsfordon som registrerats i Transportstyrelsens register
över järnvägsfordon ska fordonsinnehavaren betala en årlig registerhållningsavgift på 120 kronor

För varje järnvägsfordon som Transportstyrelsen registrerar i det europeiska registret över järnvägsfordon ska fordonsinnehavaren betala en registreringsavgift på 120 kronor.

Fordonsinnehavare som under året betalat en årlig registerhållningsavgift för järnvägsfordon ska inte betala en registreringsavgift.

Förarbevisregister

För handläggning och förvaltning av förarbevisregistret för lokförare debiteras den som innehar ett förarbevis en årlig registerhållningsavgift om 500 kronor.

Läs mer om avgiften i våra frågor och svar om registerhållningsavgiften.

Museiorganisationer

Gällande museiorganisationer och dess avgifter, läs på sidan om museiorganisationer.

Information om museiorganisationer

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!