Ansökan om undantag från krav som ställs på tjänsteleverantörer

Kraven finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2177 av den
22 november 2017 om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om undantag genom löpande timtaxa om 1 400 kronor per timme.

Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod.

Typ av ansökan Avgift
Ansökan om undantag enligt artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2177. 1 400 kr per timme

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!