Avställning av fordon

Om du inte ska använda ditt fordon,
din bil, motorcykel, lastbil eller buss,
så kan du ställa av det.
Det betyder att du anmäler
att du inte kommer att köra bilen
en viss tid.
När ditt fordon är avställt
betalar du inte fordonsskatt
eller trafikförsäkring för ditt fordon.

Du får bara köra ett avställt fordon
till och från besiktning.
Du ska köra kortast lämpliga väg
till och från närmaste besiktning.
Fordonet måste då vara
trafikförsäkrat.
Det får inte finnas någon
skatteskuld på fordonet.
Du får inte bogsera ett avställt fordon.