Lotsdispens

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Allmänna villkor för att få använda ledanknuten lotsdispens eller generell lotsdispens
Version 2. Utgiven 2019-01-24
Ansökan om lotsdispens
Version 3. Utgiven 2019-01-24
SF LD 1
Ansökan om tillfälligt undantag från lotsplikt
Version 3. Utgiven 2019-01-24
SF LD 9
Fartygsuppgifter sv
Version 1. Utgiven 2023-09-17
TSS7686
General conditions
Version 1. Utgiven 2012-11-22
Informationsresa
Version 1. Utgiven 2023-09-18
TSS7690
Intyg om genomförd informationsresa
Version 2. Utgiven 2019-01-24
SF LD 5
List of passages
Version 2. Utgiven 2019-01-24
SF LD 4
Lotsdispens
Version 1. Utgiven 2023-09-19
TSS7245
Safety assessment documentation
Version 2. Utgiven 2019-01-24
SF LD 2
Tillfällig lotsdispens
Version 1. Utgiven 2023-09-07
TSS7684
Till toppen