Luftfartygsregister

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan om att innehav av luftfartyg har upphört
Version 1. Utgiven 2014-12-09
TSL7644
Anmälan om innehav av luftfartyg
Version 4. Utgiven 2014-12-08
TSL7638
Anmälan om innehav av luftfartyg enligt Lag (1922:382)
Version 4. Utgiven 2014-12-09
TSL7639
Anmälan om äganderättsändring
Version 11. Utgiven 2012-11-20
TSL7637
Ansökan om avregistrering
Version 4. Utgiven 2012-11-20
TSL7640
Application for exemption
Version 1. Utgiven 2012-11-20
TSL7643
Bill of sale
Version 4. Utgiven 2012-11-20
TSL7641
Fångeshandling
Version 4. Utgiven 2014-12-09
TSL7642
IDERA
TSL7591
Registrering av luftfartyg
Version 1. Utgiven 2023-06-01
TSL7630
Registrering av Nödsändare ELT406 MHz
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1796
Till toppen